Beretning for Ringsted Kajakklub og sæson 2021

27. januar 2022 Slået fra Af Jan Christensen

Fra RIKAs generalforsamling 26/1 2022:

Sæson 2021 blev en rigtig fin sæson for Ringsted Kajakklub. Det vidner klubbens Facebook side i den grad også om, med masser af aktiviteter og fine fotos som medlemmerne har bidraget ned. Lad os der tage et lille tilbageblik på nogle af aktiviteterne her i beretningen.

Bådehusbyggeriet nærmer sig heldigvis en afslutning med hjælp fra FGU, men der er dog stadig mindre hængepartier, bl.a. skyldes det Corona-situationen. Vi håber, at de sidste detaljer falder på plads i foråret 2022. Der er i 2021 sæsonen kommet rigtig fint styr på bl.a. indretningen og placeringen af udstyret i de nye bådehuse. Det er rigtig rart.

Vi havde i 2021 sæsonen igen stor succes med Stand Up Paddling. Vi har holdt mange kurser og events i 2021, og en kæmpe tak til alle dem, som har hjulpet!  Det er også blevet til mange gode ture i kajakkerne, og mange har opnået rigtig gode færdigheder i den forgangne sæson.

2021-sæson udviser et uændret medlemstal. Familiemedlemskabet er fortsat populært. Vi har i 2021 glædeligt fået uddannet yderligere instruktører, så en spændende sæson med nye muligheder venter. Der er dog altid nogle af de tilmeldte til vores kurser som kun hænger ved på selve kurset eller måske en enkelt sæson, og sådan vil det nok altid være. 

Flytningen af træningsrummet fra Valdemarskolen og Dagmarskolen har været en stor og krævende opgave for klubben, men der tegner sig nu nogle gode aktivitetsmuligheder også i de nye faciliteter. Der er stadig en del arbejde, der skal gøres i lokalerne her på Dagmarskolen, og vi opfordrer alle medlemmerne til at melde sig med hjælpende hænder, når vi sender forespørgsler ud.

Klubbens økonomi er med udgangen af sæsonen udemærket. Det kommer Gert Lidsmoes nærmere ind på under regnskabet. Et par ting kan dog fremhæves her. Vi har i 2021 fået økonomisk hjælp og tilskud fra forskellig side. bl.a. fra DGI/DIF s foreningspulje til SUP-udstyr på ialt 16.718 kr. kombineret med 30.400 kr. fra Ringsted Kommune. Derudover har vi modtaget dejlige 23.607 kr. fra DIF/DGI´s genstartspulje efter Coronanedlukningen som støtte til indkøb af yderligere udstyr til opgradering af træningsrummet.  

Vi har i 2021 besluttet, at stoppe med at arbejde på Ringsted Festivalen, da det kræver meget store tidsressourcer. Samtidig kan vi jo snart sige, at nu står vores bådehus helt færdigt! Men Ringsted Festivalen har naturligvis været altafgørende for klubbens etablering af faciliteter og investering i udstyr.  Første gang vi var med på festivalen var i 2013 – året efter klubbens etablering – , hvor vi stod for adgangskontrol til en af campingpladserne og dernæst stod for affaldshåndteringen fra  2014 til 2019. De sidste to år, har Coronaen som bekendt sat en stopper for festivalen. Tusind tak til alle som har hjulpet på festivalen gennem årene.

Og så til noget helt andet. En ny kommuneplan inkl. søsportshørnet skulle i efteråret 2021 i høring, men mulighederne for at vi kan udvide yderligere ved søen i den nu vedtagne plan er desværre ikke særligt store. Der er dog givet mulighed for at etablere flere broer ved dæmningen, hvilket vi bl.a. lige nu kigger på sammen med Ringsted Sportsfiskerforening. 

Til sidst vil jeg slutte beretningen med en kæmpe stor tak til bestyrelsen, alle hjælpere og alle instruktører. I er så vigtige for vores forening. Vi slutter nu beretningen af med en lille billedekavalkade fra sæson 2021.