Indkaldelse til generalforsamling i Ringsted Kajakklub

30. december 2021 Slået fra Af Jan Christensen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub onsdag d. 26/1 2022 kl. 19. Generalforsamlingen afvikles på Dagmarskolen i Ringsted (lokale følger). 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Eventuelle beretninger fra udvalg.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
 • Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5

Bestyrelsen foreslår disse ændringer til vedtægterne:

Paragraf 2, stk. 2

Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Surf og Rafting Forbund og underlagt forbundenes love

Paragraf 2, stk. 3

“at man kan opfylde de i DKFs love ….” ændres til

“at man kan opfylde de i DKFs eller DSRFs love ….”

 • Fastsættelse af kontingent og gebyrer. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
 • 9-18 år: 500 kr/år
 • 19-24 år: 500 kr./år
 • 25 år+: 750 kr./år
 • Familiekontingent: 1500 kr./år
 • Valg til bestyrelsen (se § 9, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.
 • Et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Jan Christensen er på valg og villig til genvalg.
 • Valg af revisor. 
 • Eventuelt.

Vel mødt!

Ringsted Kajakklub

Bestyrelsen

30/12 2021