Tilmelding til events og kurser

Her tilmelder du dig events og kurser i Ringsted Kajakklub.

Tilmelding for medlemmer til events her

https://rika.nemtilmeld.dk

Kursustilmeldinger for nye interesserede i sæson 2023

Tilmelding til kajakkurser for ikke-medlemmer og nye roere her