Dagsorden til generalforsamling i Ringsted Kajakklub d. 25/1 2016 kl. 18.30

13. januar 2016 Slået fra Af Jan Christensen

cropped-rika_logo1.jpgHermed bilagsmateriale til generalforsamlingen i Ringsted Kajakklub d. 25/1 2016 kl. 18.30 i klubbens lokaler på Valdemarskolen.

Generalforsamlingen indledes med spisning – husk tilmelding til spisning på e-mail senest 24/1 til ringstedkajakklub@live.dk

Dagsorden i følge vedtægterne.

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Eventuelle beretninger fra udvalg.
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
  • Rettidigt  indkomne forslag  jf. stk. 5
  • Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
  • Valg til bestyrelsen (se § 9, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.
  • Eventuelt.

 

Yderligere materiale fremgår herunder:

Indkomne forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:

Paragraf 9, stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende sammensætning: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I perioder hvor formandsposten er vakant indtræder næstformanden som konstitueret formand.

Paragraf 13, stk. 3 Ved opløsning af klubben skal aktiver overdrages til en eller flere foreninger med beslægtet formål.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

Voksne: 600 kr

Familie: 1500 kr.

Passive : 150 kr.

Børn og unge under 18 år: 300 kr.

Valg:

Jan Christensen (vælges i lige år) – Er på valg og villig til genvalg.

Evt

Sæsonplanlægning 2016

– Behov for at assistance til sønær kajakopbevaring og trailerkørsel i sæsonen

– Vil du være turnustræner for børn eller voksne i 2016?

– Nedsættelse af turudvalg

– Medlemsmøde i februar

 

Vel mødt til alle medlemmer og forældre til ungdomsroere!