Ekstraordinær generalforsamling 16/2 2015

31. januar 2015 Slået fra Af Jan Christensen

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub mandag d. 16/2 2015 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Valdemarskolen.

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent.

2. Valg af ekstra bestyrelsesmedlemmer (minimum 2) jvf. paragraf 9.

3. Forslag om ændring af bestyrelsessammensætning fremsat af bestyrelsen.

4. Nedsættelse af turudvalg.

5. Eventuelt.

Kunne vi finde et par ekstra bestyrelsesmedlemmer til klubarbejdet vil vi blive glade. En god mulighed både for dig og for Ringsted Kajakklub.

Klubbens vedtægter kan læses her

kort over haraldsted sø