Indbydelse til generalforsamling d. 24. januar 2013

13. december 2012 Slået fra Af Jan Christensen

IdrætsPortenHermed indbydes til ordinær generalforsamling torsdag d. 24. januar 2013 kl. 19.00 i Ringsted Kajakklubs træningscenter på Valdemarskolen, Skolegade.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Eventuelle beretninger fra udvalg.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
5. Rettidigt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
7. Valg til bestyrelsen og klubbens andre tillidsposter.
8. Eventuelt.

Indkomne forslag og øvrigt bilagsmateriale kan før generalforsamlingen rekvireres på mail og kan ses på opslagstavlen i træningscentret.

Vedtægtsforslagene kan også læses her

Vel mødt!