Nye aktiviteter på vej ved Haraldsted sø

12. december 2012 Slået fra Af Jan Christensen

Haraldsted sø skal i højere grad fremover være til rekreativt brug, da Københavns Energi ikke længere benytter søen til drikkevandsformål. Det er både udgangspunktet i kommuneplanen og var også konklusionen på en drøftelse, der blev holdt d. 27. november 2012 ved Gyrstinge sø og Haraldsted sø samt ved det afsluttende møde på Teknisk Forvaltning.

En række byrådspolitikere, organisationer og foreninger deltog her i en gennemgang af de nye muligheder for Gyrstinge sø og Haraldsted sø d. 27. november 2012. I mødet deltog også to af søsportsforeningerne nemlig Ringsted Kajakklub og Ringsted Sportsfiskerforening.

De nye planer betyder samtidig, at stiforholdene på nordsiden af søen i de kommende år forbedres, og at der åbnes op for flere friluftsorienterede aktiviteter og motionsmuligheder på og langs Haraldsted sø.

En ny offentlig kano- og kajakbro til landgang og isætning bliver også etableret ved Vrangeskov. Desuden kom det ved gennemgangen af planerne for søerne frem, at vandstanden i Haraldsted sø ikke bliver sænket i de kommende år.

Søerne er også på dagsordenen ved det kommende møde i Kultur- og trivselsudvalget d. 17. december 2012 under punktet “Kulturinstitutionernes mål og indsatsområder i 2013”.

I kommunens mødeoplæg hedder det her om synliggørelsen af de mange muligheder for natur- og fritidsliv i Ringsted:

“Stierne, søerne, skovene og kulturhistorien er der allerede. Men igen udstilles en af Ringsteds store svagheder: Vi er ikke dygtige nok til at synliggøre herlighederne for kommunens borgere og turister. Opgaven har længe været på den fælles dagsorden for institutionerne. Den skal løses i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Kommunikationssekretariatet.”

Ringsted Kajakklub glæder sig til at deltage i dette kommende arbejde.

Fremtidens brug af Gyrstinge sø og Haraldsted sø blev drøftet ved en rundtur til søerne d. 27. november 2012.