Indkaldelse til generalforsamling med spisning

21. december 2023 Slået fra Af Jan Christensen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub mandag d. 22/1 2024 kl. 18 med spisning. Generalforsamlingen afvikles på Dagmarskolen i Ringsted i klubbens lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Eventuelle beretninger fra udvalg.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
 • Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5
 • Fastsættelse af kontingent og gebyrer. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
 • Valg til bestyrelsen (se § 9, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.
  • Et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Jan Christensen er på valg og villig til genvalg.
 • Valg af revisor. 
 • Eventuelt.

Vel mødt!

Tilmelding til spisning senest d. 20/1 2024 på SMS/telefon 42424180.

Ringsted Kajakklub

Bestyrelsen

21/12 2023