Kajakkursus for begyndere 6. august 2023 – en dejlig dag på søen!

7. august 2023 Slået fra Af Jan Christensen

Søndag d. 6. august 2023 afholdt Ringsted Kajakkursus (RIKA) et begynderkursus i tur- og kajak med udgangspunkt i IPP 2-færdighedsniveauet. Syv deltagere var med på holdet, som fik en grundig instruktion af Thomas, Caroline og Jan, Du kan se billeder fra dagen herunder:

På kurset var der bl.a. fokus på fordelene ved medlemskab af Ringsted Kajakklub, de forskellige bådtyper inden for tur- og havkajak, roteknik, isætning og opstigning, rofærdigheder, bæreteknik, tømninger, bugsering og balance.

Næste del af begynderkurset er en teoridel, der afholdes i klubbens lokaler på Valdemarskolen mandag d. 7. august 2023 kl. 19-21. Her bliver der bl.a. fokus på områdekendskab til Haraldsted sø, reglerne for sejlads på søen samt sikkerhedsaspekter koblet til vind og vejr, egen påklædning og andre brugere på vandet.

Sidste del af kurset omfatter de praktiske redningsøvelser (selvredning og makkerredning) i henholdsvis tur- og havkajak. Når alle elementer i kurset er bestået, er der mulighed for at blive frigivet og få egen nøgle til klubbens udstyr og dermed ekstra romuligheder. De praktiske redningsøvelser i vandet afholdes senere i august måned.