Generalforsamling i Ringsted Kajakklub

31. december 2022 Slået fra Af Jan Christensen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub torsdag d. 26/1 2023 kl. 19. Generalforsamlingen afvikles i klubbens lokaler på Dagmarskolen i Ringsted. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for 2022 sæsonen

3. Eventuelle beretninger fra udvalg.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år til orientering.

5. Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5

6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2023. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)

10-18 år: 500 kr/år

19-24 år: 500 kr./år

25 år+: 750 kr./år

Familiekontingent: 1500 kr./år

7. Valg til bestyrelsen (se § 9, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.

To  bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt.

Vel mødt!

Mange hilsener

Bestyrelsen for Ringsted Kajakklub (RIKA)

Ringsted d. 31/12 2022