Stort tilskud fra Friluftsrådet til nye flydebroer ved Haraldsted sø

20. juni 2022 Slået fra Af Jan Christensen

Friluftsrådet har 20. juni 2022 tildelt Ringsted Kajaklub (RIKA) 300.000 kr. fra puljen “Flere ud i naturen” til etablering af to nye flydebroer ved vestdæmningen i Haraldsted sø. Dermed er en drøm om bedre offentlige friluftsfaciliteter ved Haraldsted sø kommet et stort skridt nærmere.

De nye broer bliver til glæde for alle, fortæller Ringsted Kajakklubs formand Jan Christensen. Også Ringsted Sportsfiskerforenings formand Søren Rath, glæder sig over de mange nye muligheder, som broerne vil give.

Omtrentlig placering af de nye flydebroer ved Haraldsted sø

Ringsted Kajakklub (RIKA) ønsker i et samarbejde med Ringsted Sportsfiskerforening at forbedre adgangen til Haraldsted sø og Ringsted Pilotnaturpark.

Fiskemulighederne fra Vestdæmningen er idag yderst begrænsede, da den skrå dæmningskant slet ikke indbyder til let fiskeri og tit er glat og farlig at stå på.

Offentligheden kan idag sætte kajakker og Stand Up Paddle Boards i Haraldsted sø to steder primært ved Vestdæmningen og sekundært ved Vrangeskov, der ligger på nordsiden af søen. På Vestdæmningen skal kajakker og udstyr bæres og transporteres cirka 150 meter fra p-pladsen, og fra Vrangeskov skal udstyret transporteres omkring 125 meter i stærkt kuperet terræn fra p-pladsen. 

Det nye broprojekt giver yderligere og let adgang til søen for alle søsportsbrugere. Derudover skabes der en spredning med langt flere adgangspunkter, således at badning, fiskeri og søsport ikke som hidtil har måtte deles om en meget lille offentlig bro langt ude på Vestdæmningen.

Projektet giver via en ny T-bro i den nordlige ende af Vestdæmningen adgang til lettere fiskeri, søkig og anløb fra søsiden. Herudover vil der i den sydlige ende nemt kunne isættes kajakker, kanoer og SUP-boards i søen blot 50 meter fra p-pladsen.

Ringsted Kommune har etableret offentlige toiletter, et naturinformationsrum og en mindre undervisningsbygning tæt ved Vestdæmningen og P-pladsen. De to nye broer vil således understøtte en lang række friluftsaktiviteter og faciliteter ved Vestdæmningen over en bred kam, og det vil med broerne være muligt at komme helt ned til vandkanten, hvilket den skrå betonkant idag nærmest umuliggør,

Ringsted Kommune har i december 2021 vedtaget en ny kommuneplan, der giver mulighed for at etablere søsportsbroer ved Vestdæmningen af Haraldsted sø. Både Ringsted Kajakklub og Ringsted Sportsfiskerforening har derudover været i dialog med kommunen om behov, udseende og placering af de ønskede broer siden efteråret 2021.

Den skrå og ubrugelige betonkant på dæmningen omdannes kort fortalt med dette projekt til blå støttepunkter for en bred vifte af  friluftsliv.

Det samlede anlægsbudget er på knap 440.000 kr. og jagten på de sidste 140.000 kr. til projektet går nu i gang. Det er håbet, at de nye broer kan stå klar i 2023, fortæller formand Jan Christensen fra Ringsted Kajakklub.

Der er to nye flydebroer på vej på dæmningen i Haraldsted sø både nord og syd for den eksisterende bro, der er vist på billedet.