Generalforsamling 28. januar 2021

7. januar 2021 Slået fra Af Jan Christensen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub torsdag d. 28/1 2021 kl. 19. Generalforsamlingen afvikles digitalt. Nærmere om den digitale afvikling vil følge her på hjemmesiden.

Dagsorden i følge vedtægterne.

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Eventuelle beretninger fra udvalg.
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
  • Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5
  • Fastsættelse af kontingent og gebyrer. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dog fastsættes kontingentet for de 18-25 årige som de 9-18 årige til 500 kr.)
  • Valg til bestyrelsen (se § 9, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.
  • Eventuelt.

Vel mødt!

For at deltage i den digitale generalforsamlingen skal du tilmelde dig på e-mail på forhånd til ringstedkajakklub@live.dk senest d. 28/1 2021 kl. 10.00. Nærmere om hvordan du deltager vil følge.

Subscribe

* indicates required
/ ( mm / dd )