Indbydelse til generalforsamling 29/1 2020

5. januar 2020 Slået fra Af Jan Christensen

Hermed indbydes til ordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub onsdag d. 29 januar 2020 kl. 19 i klubbens lokaler på Valdemarskolen.

Dagsorden i følge vedtægterne.

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Eventuelle beretninger fra udvalg.
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
  • Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5
  • Fastsættelse af kontingent og gebyrer. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
  • Valg til bestyrelsen (se § 9, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.
  • Eventuelt.

Vel mødt!