Generalforsamling i Ringsted Kajakklub 24/1 2019

3. januar 2019 Slået fra Af Jan Christensen

Hermed indbydes til ordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub torsdag d. 24 januar 2019 kl. 19 i klubbens lokaler på Valdemarskolen.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Eventuelle beretninger fra udvalg.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5
Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Valg til bestyrelsen (se § 9, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.

Eventuelt.

Vel mødt!