Indbydelse til generalforsamling 2018

3. januar 2018 Slået fra Af Jan Christensen

Hermed indbydes til generalforsamling i Ringsted Kajakklub mandag d. 29. januar 2018 kl. 19 i klubbens lokaler på Valdemarskolen.

Dagsorden i følge vedtægterne.

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Eventuelle beretninger fra udvalg.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.
 • Rettidigt  indkomne forslag  jf. stk. 5
 • Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 • Valg til bestyrelsen (se § 9, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.
 • Eventuelt.

Vel mødt!

Forslag:

 • Bestyrelsen foreslår kontingentet for 2018 således.
  • Børn og unge under 18 år: 500 kr.
  • Voksne: 750 kr
  • Familie: 1500 kr.
  • Passive : 150 kr.
  • Nøgledepositum: 300 kr. (bådehus)
 • Bestyrelsen har ingen forslag til ændring af vedtægterne.