Bestyrelsens beretning for 2016-sæsonen

26. januar 2017 Slået fra Af Jan Christensen

Herunder kan du læse bestyrelsens beretning, der blev fremlagt på Ringsted Kajakklubs generalforsamling d. 26/1 2017:

Ringsted Kajakklub  har i 2016 haft sin 4. sæson på vandet. En sæson med nye aktiviteter men også med mange store udfordringer.  Fra i 3 år at have været en rullende kajakklub med kajakkørsel på trailere fik vi i 2016 vores egne bådehuse. Desværre fortsat uden en permanent placering. Det kommer vi tilbage til.

RIKA er en idrætsforening, der har rigtig mange gode tilbud inden for motion og friluftsliv. Til alle interesser fra kaproning til turroning og til alle aldersklasser. Vi har rigtig gode tilbud til både børn og voksne skabt af ihærdige frivillige.

På aktivitetssiden har Ringsted Kajakklub haft en medlemsfremgang, selv om vi bevidst ikke har holdt nogen begynderkurser for voksne i 2016. Vi har alligevel haft mange gæster både til åbent-hus dage og skoleaktiviteter.

I 2016 har vi bl.a. deltaget i en række stævner herunder Tryggevælde Å-løbet, Paddle Battle Cup i både Vallensbæk, Esrum og på Bagsværd sø. Andre stævner har været Bagsvlrd regatta, Mølleåens Blå Bånd og DM sprint og DM ergometerroning.

Et resultat fra stævnerne skal særligt fremhæves. Endnu engang tillykke til Villas Hartvig med DM bronzen i U12 K2 200 meter i Holstebro sammen med med makkeren Mikkel Hansen fra Køge.

Klubroningen har været sat i gode rammer af Jan og Kim,og der har været roning 2 gange om ugen. Også vinteraktiviterne har kørt 2 gange om ugen. Derudover har vi startet et træningssamarbejde op sammen med Maribo Kajakklub for vores ungdomsroere med mange perspektiver.

Det er også blevet til ture til Korsør og Lyngby med ungdomsroerne. Jan og Kim har stået for vintertræningen, og også nye roere er kommet til i vinter. Tak Kim for en stor indsats!

De voksne har haft glæde af vores udbyggede nøgleordning og samtræning med ungdomsroerne på klubaftener. Det er dejligt, at kunne tage en tur på søen, når man har lyst.Vi har også formået at skabe en god og alsidig bådepark bl.a. ved fundraising.

Blandt de store aktiviteter i 2016 til lands var vores deltagelse i årets Ringsted Festival, hvor knap 25 personer var med til at sikre en ryddelig festival. Affaldshåndteringen blev klaret til topkarakter, og vi fik ros alle steder fra.

Arbejdet giver en stor indtægt til klubben. Derfor endnu en gang en stor tak til alle medlemmer, forældre og ikke-medlemmer, der bakker op om aktiviteten som hjælpere. Men der mangler stadig hænder. Så hvis du ikke var med i 2016, så meld dig til i 2017. Nyt materiel kombineret med et favorabelt kontingentniveau? Det er et ønske, der ikke er let at kombinere. Så bak op!

I RIKA forventerne vi, at man tager et medansvar. Som medlem og som forældre. Til gavn for alle og en selv. Det er derfor vi kalder os en forening.

Tak til “håndværkerne”, livredderne, trailerchaufførerne, trænerne, bestyrelsen, dem der privat lægger lagerplads til for klubbens udstyr, kagebagerne, “kajakbærerne” til træningen og dem der hjalp ved Ringsted Festivalen 2016. Og alle de andre flinke hjælpere! Det er umuligt at nævne alle navnene.

Bestyrelsen har holdt flere møder med de øvrige søklubber i 2016. Alle på initiativ af os. Emnerne har bl.a. været: ødelagte veje ned til søen, møde om manglende sejladsregler for søen, drøftelse om oplevelsesstien og mulige placeringer af Ringsted Kajakklub. De initiativer vil vi fortsætte med også i 2017.

De tre søsportsklubber har  længe været enige om, at alle tre foreninger skal have egne faciliteter i søsportsområdet.

Efter den 10. februar 2017 kan vores bådehuscontainere desværre ikke længere blive stående på p-pladsen ved dæmningen, og det betyder, at vi starter ud fra et nyt udgangspunkt til sæsonstarten. Om kort tid placeres containerne midlertidigt på kommunens materielplads på Bragesvej. Vi skal dog være klar ved søen igen til foråret og forhandler med kommunen herom.

Vi har Danmark Idræsforbund og Dansk Kano og Kajak Forbund ved vores side i arbejdet med at skabe en løsning.

Tak til alle medlemmer og bestyrelse for et fantastisk arbejde i 2016.