Nye bådehuscontainere klar til Ringsted Kajakklub – men fremtiden er usikker.

11. maj 2016 Slået fra Af Jan Christensen

Ringsted Kajakklub blev etableret i 2012 og har siden arbejdet på, at få egne klubfaciliteter ved Haraldsted sø. Først i 2016 er det lykkedes at få etableret midlertidige faciliteter til kajakkerne. Fremtiden er dog usikker, da klubben ikke ved, hvor den skal holde til efter februar 2017.

Her er lidt baggrund om klubbens opstart og de hidtidige udfordringer:

Ringsted Kajakklub startede i 2012 som klub uden udstyr, lokaler og medlemmer….. Men der kom hurtigt skred i tingene.

Først fik vi etableret eget styrketræningslokale på en kommunal skole ca. 5 km. fra Haraldsted sø. Maribo Kajakklub donerede noget vægttræningsudstyr, der stod foran en udskiftning men dog var fuldt brugbart. Klubben indkøbte selv to kajakegometre og andet træningsudstyr, søgte puljemidler og gik igang med forskellige indtjeningsprojekter.

77


 

222

 

En del kajakker blev indkøbt brugt og forskellige puljer blev søgt, og en bådpark blev derved løbende opbygget. Ringsted Kajakklub manglede dog fortsat en bro til at sætte i fra. Isætningen måtte ske fra meget primitive forhold indtil en kommunal bro blev etableret i 2015 – tre år efter klubbens etablering.

1010

Fra 2012 og frem til maj 2016 blev alle klubbens kajakker kørt til søen ved hver eneste træningsaften. Der er brugt ca. 2 timer til transport og læsning af kajakker på trailere ved hver eneste træningsaften og i alt samlet mange hundrede timer.

Herunder er nogle glimt fra vores klubaktiviteter fra 2012 til 2016, der bl.a. har omfattet kommunale sommerferieaktiviteter, mange skolebesøg, kurser samt roning for børn, unge og voksne i alle bådtyper:

DSC_1051-500pxheight

RIKA - DSC_1510 

IMG_2785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende skoler har Ringsted Kajakklub indtil nu haft samarbejdet med:

Valdemarskolen, Dagmarskolen, ZBC, Klub Tværs og Kildeskolen.

I 2016 råder Ringsted Kajakklub over følgende udstyr:

  • 40 kajakker (børn-, tur-, kap og havkajakker)
  • To kajaktrailere
  • Veste og pagajer m.v.

I maj 2016 og efter mange hundrede arbejdstimer, ufattelig mange møder, korrespondance og telefonsamtaler, høringsvar og flere vundne sager i Natur- og miljøklagenævnet, ankom Ringsted Kajakklubs to bådehuscontainere omsider til Haraldsted sø, hvor de står på en midlertidig placering på en parkeringsplads.

55Denne containerplacering kan benyttes frem til februar 2017, hvor dispensationen til placeringen på p-pladsen udløber.

Herefter er der ingen afklaring på, hvad der skal ske for klubben og klubbens udstyr, der naturligvis ønskes placeret af klubben ved søen, hvor det skal bruges.

Ringsted Kommune har til Ringsted Kajakklubs skuffelse slet ingen møder ville holde med klubben om en permanent løsning.

Direktionen i kommunen har mange gange de seneste år fremlagt konkrete forslag om brugen af Haraldsted sø til udvalg og byråd, som kajakklubben skulle i dialog med byrådspolitikerne for at ændre til brugbare løsninger for kajakklubben.

Alle klubbens nyligt indsendte forslag til løsning af facilitetsproblemerne er dog udeladt af Ringsted Kommunes administration i et netop udarbejdet udkast til Helhedsplan for Haraldsted sø. Planen er fremlagt til politisk behandling i april 2016, og kommer i byrådet om kort tid.

Den manglende kommunale velvilje til at finde en løsning for kajakklubben sker til trods for en proces over 4 år, hvor frivillige ledere og medlemmer har knoklet meget hårdt for at skabe et godt tilbud i fritiden til Ringsted Kommunes borgere.

Flere byrådspolitikere har tilkendegivet, at de ønsker en permanent løsning fundet snarest.

Arealerne ned til og rundt om Haraldsted sø er primært ejet af Ringsted Kommune, og søen er udlagt til rekreative formål herunder kajakroning og søsport.

Interessenterne i den fremtidige anvendelse af Haraldsted sø er bl.a. sammenfattet til lodsejere, andre søsportsforeninger, Danmarks Naturfredningsforening, grønne organisationer, skoler og foreninger m.fl.

En tidligere administrationsbygning for HOFOR, der ligger 50 meter fra søen, ejes nu af Ringsted Kommune. Bygningen har stået tom i mere end et år og egner sig til foreningsformål. Alligevel har Ringsted Kommunes administration indtil nu nægtet Ringsted Kajakklub mulighed for at benytte lokalet til opbevaring af klubudstyr samt nægtet adgang til det toilet som også forefindes i denne tomme kommunale bygning.

De to øvrige søsportsforeninger ved Haraldsted sø er sammen med Ringsted Kajakklub enige i, at der skal findes permanente faciliteter ved søen til kajakklubben og har fremsendt skriftlige forslag til Ringsted Kommune i høringsvar.

Ringsted Kommune har dog ikke villet mødes i sagen hverken med søsportsklubberne eller med Ringsted Kajakklub.

DSC_1076

Ringsted Kajakklubs to kajaktrailere er på billedet her opstillet foran den tomme kommunale bygning, som Ringsted Kajakklub gerne vil benytte til klubbens fremtidige aktiviteter og opmagasinering.

Hvorfor må Ringsted Kajakklub gerne ro på Haraldsted sø, men åbenbart ikke få egne faciliteter til udstyret i en tom kommunal bygning eller evt. tæt herved på kommunens øvrige arealer i søsportsområdet?

Det spørgsmål vil Ringsted Kajakklubs bestyrelse og medlemmer gerne have svar på – og ikke mindst have løst nu.