Sommerafslutning i fint vejr

25. oktober 2015 Slået fra Af Jan Christensen

rika2

Ringsted Kajakklub rundede lørdag sommersæsonen 2015 af i fint efterårsvejr. Det blev til sæsonens sidste rotur på vandet og en hyggelig eftermiddag.

Klubformand Jan Christensen sluttede af med et tilbageblik på sæsonens mange aktiviteter. De nye broer i Haraldsted Langesø har været en stor fordel for kajakklubben, og igen i denne sæson har vi fået anskaffet nyt materiel. Der er roet rigtig mange gode ture på søen igen i år, og medlemmerne har fået masser af oplevelser og motion. Det er netop det, som det handler om i Ringsted Kajakklub.

Sæsonens begynderkursus var en solid succes, og mange er blevet friroet. På aktivitetssiden har Ringsted Kajakklub samarbejdet i år med bl.a. ZBC, ligesom der har været stor succes med sommerferieaktiviteterne, der havde mere end 50 deltagere. Vi har haft nok at se til, så der har bevidst ikke været så mange skoler på besøg som sidste år.

Der har været fin deltagelse i forskellige ture og stævner til bl.a. Susåen, Tryggevælde Å, Bagsværd sø og Mølleåen. Flere af klubbens yngste medlemmer har tillige vundet medaljer og pokaler i sæsonens løb.

Mange medlemmer og ekstra hjælpere var med til at afvikle Ringsted Festivalen, og det har givet et godt tilskud til klubkassen, hvor vi jo får brug for midlerne til de kommende klubfaciliteter.

Vi har stadig et stort opbevaringsproblem, men kan nu over vinteren få samlet udstyret indendørs hos et klubmedlem. Tak til Gerda og Svend for lån af baghaven samt til Gert, Anne-Birte og Kim for det store arbejde, I har ydet. Nu bliver tingene forhåbentlig snart lettere!

I efteråreRIKA - DSC_1510t deltog vi i Haraldsted By Night dagen, og det var et fint arrangement, trods det at vejret ikke var det bedste.

Helhedsplanen for Haraldsted sø er i høring netop nu, og søsportsklubberne har holdt møde for nylig for at drøfte idéer og ønsker til Ringsted Kommune. Det tegner lovende med et fælles høringssvar.

Nu starter vinteraktiviterne snart op, og der bliver både styrketræning, cirkeltræning og svømning på programmet frem til foråret.

Tak til alle der har hjulpet Ringsted Kajakklub i 2015 – ikke mindst bestyrelse og trænere.

God vintersæson til alle!