Bestyrelsens beretning ved Ringsted Kajakklubs generalforsamling 2013

24. januar 2013 Slået fra Af Jan Christensen

vinter2Ringsted Kajakklub afholder i dag klubbens første generalforsamling. Klubben blev stiftet i juli måned 2012, og siden er det gået stærkt. Vi har lige siden opstarten haft et godt samarbejde med Ringsted Kommune, der har stillet fornemme lokaler til rådighed her på Valdemarskolen, som vi selv har istandsat og indrettet.

Om kort tid er vi helt færdige med indretningen, og vi har netop fået ekstra lokaler, så der nu også bliver et selvstændigt køkken og et omklædningsrum.

Bestyrelsen og flere hjælpere omkring klubben har givet en stor hånd med, og klubben har også fået en fin hjemmeside og mange flotte brochurer og plakater. Tak til Gert Lidsmoes for den store hjælp undervejs. Siden klubbens start har vi i øvrigt også haft et rigtigt godt samarbejde med Ringsted Sportsfiskerforening ude ved Haraldsted sø.

Ringsted Kajakklub – der også hedder RIKA i den forkortede form – har nu fået etableret et rigtig godt træningscenter her i Portbygningen med romaskiner, vægttræningsudstyr og spinningcykler m.v.

En stor tak til Ringsted Kommune for midlerne til opbygningen af træningscentret og tak til Maribo Kajakklub, der har doneret godt og brugbart udstyr, de stod og skulle udskifte. Vores træningscenter fungerer perfekt og vil give medlemmerne en rigtig god start på den kommende sæson på vandet.

Siden klubstarten i juli måned har vi også afholdt flere gode klubarrangementer bl.a. geocaching i Vrangeskov og orienteringsløb i Kærehave skov. Vi har også deltaget i flere stævner, så vi er kommet godt i gang på vandet også i 2012. Derudover har vi haft et fint kajakpoloarrangement i Herfølge sammen med Køge Kano og Kajak Klub.

Vi er blevet medlemmer af Dansk Kano og Kajak Forbund, og har nu en rotilladelse til Haraldsted sø, og er i dialog med Ringsted Kommune om fysiske faciliteter i form af bro og bådehus ved søen. Dansk Kano og Kajak Forbund har i øvrigt hjulpet os ganske meget med at få rotilladelsen på plads.

Der vil blive en del arbejde ude ved søen, når klubben får et område ved Haraldsted sø, så vi skal have så mange frivillige hjælpere som muligt i gang. Vi håber også, at I vil give en hånd med.

På rekrutteringssiden har vi startet et samarbejde op med Valdemarskolens SFO og flere samarbejder med skoler og SFO´er vil følge.  Vi vil desuden sørge for at følge op med god pressedækning på alt, hvad vi laver i klubben.

Kajakker skal vi nok skaffe, både brugte og billige og også nogle nye. Nu må vi se, hvordan pengene fordeler sig i den kommende tid.

Anne-Birte og Jan har været på flere kurser det sidste halve år, og vi arbejder i bestyrelsen løbende på at rekruttere flere instruktører både til lands og til vands. Vi kan også om kort tid lave træningssamlinger for andre kajakklubber, og vise hvor vi ligger, og hvad vi står for. Det glæder vi os til!

Tak til alle der hjulpet i 2012, og velkommen til en spændende sæson, der står for døren.

Bestyrelsen / 24. januar 2013